Condiții generale

Termenul limită până la care se pot procura legitimaţii de călătorie, faţă de ora de plecare a trenului, se stabilește funcţie de locaţia de unde se achiziţionează acestea, astfel:

 • cu 3 – 5 minute înainte de plecarea trenului din staţie pentru vagoanele clasă şi până la închiderea la vânzare în sistem pentru vagoanele de dormit/cuşetă, în cazul procurării legitimaţiilor din staţiile de cale ferată de plecare;
 • cu un anumit interval de timp stabilit (care nu poate fi mai mic decât cel prevăzut la paragraful anterior), funcţie de amplasarea agentiei de voiaj CFR faţă de staţia de cale ferată de plecare, în cazul procurării legitimaţiilor de călătorie din agenţiile de voiaj CFR;
 • cu 5 minute înainte de plecarea trenului pentru cei care aleg să achiziţioneze legitimaţia de călătorie de la automatele de bilete din gări;
 • înainte de ora de plecare a trenului din staţia de cale ferată de îmbarcare, în cazul procurării ONLINE a legitimaţiilor de călătorie în trafic intern.

Termenele maxime de vânzare cu anticipaţie a legitimaţiilor de călătorie se pot modifica oricând, dacă în condiţiile din exploatare se impune acest fapt. Modificarea se poate face pentru toate trenurile de călători sau punctual, numai pentru anumite trenuri.

Modificarea termenelor maxime de vânzare cu anticipaţie va fi adusă la cunoştinţa publicului călător  înainte ca modificarea să-şi producă efectul, atât prin mesaj afişat pe site-ul oficial al „CFR Călători”, cât şi prin afişe la toate punctele de emitere a legitimaţiilor de călătorie.

În caz de forţă majoră modificarea termenelor maxime de vânzare cu anticipaţie se poate face fără preaviz, cu notificarea pe site-ul oficial al „CFR Călători”.

În cazul legitimaţiilor de călătorie emise electronic, dacă se solicită călătoria cu trenuri succesive (maxim 4 trenuri), se emite o singură legitimaţie de călătorie cu bilete anexă (pentru toate trenurile din parcurs) cu condiţia ca ora de plecare a ultimului tren de legătură ales să fie într-un interval de maxim 48 ore faţă de ora de plecare din staţia de cale ferată de îndrumare (staţia iniţială de îmbarcare a călătorului).
Intervalul minim între ora de sosire a unui tren şi ora de plecare a următorului tren de legătură poate fi cuprins între minim 15 minute şi maxim 23 ore și 59 minute. Dacă se solicită călătoria cu trenuri care nu se încadrează în condițiile de mai sus, respectiv se solicită:

 • călătoria cu mai mult de 4 trenuri, sau
 • ultimul tren din traseul ales are ora de plecare într-un interval mai mare de 48 ore faţă de ora de îmbarcare din staţia de cale ferată de îndrumare, sau
 • intervalul dintre 2 trenuri succesive este mai mare de 23 ore și 59 minute, sau
 • în cadrul traseului solicitat există trenuri care sosesc în stații diferite față de stația de plecare a următorului tren, chiar dacă aceste stații deservesc aceeaşi localitate,
 • intervalul dintre ora de sosire a unui tren şi ora de plecare a următorului tren de legătură este mai mic de 15 minute,

parcursul format din aceste trenuri nu va fi considerat o singură călătorie şi se vor emite legitimaţii de călătorie diferite.

casieraa) prin emitere electronică, pentru călătoria în trafic intern cu anticipaţie de până la maxim 30 zile, inclusiv pentru călătoria de întoarcere sau cu anticipaţie de până la maxim 60 zile în cazul grupurilor organizate de cel puţin 20 de persoane, iar pentru călătoria în trafic international, cu anticipație de până la maxim 90 zile. La stabilirea termenului de anticipaţie se ia în calcul atât ziua curentă, cât şi ziua plecării trenului;

b) prin emitere manuală (pe formulare tipizate), în cazul stațiilor de cale ferată care nu au sistem electronic de emitere, cu anticipaţie de maxim 10 zile (inclusiv ziua plecării trenului). La trenurile cu regim de rezervare vânzarea cu anticipaţie se va efectua numai în intervalul 7:30-18:30, cu obţinerea locurilor prin comandă telefonică.

Pe www.cfrcalatori.ro, la toate trenurile care circulă în trafic intern cu regim de rezervare (InterCity, InterRegio, Regio Expres şi unele trenuri Regio pe anumite rute, pentru care există butonul “Cumpără”), si abonamente săptămânale și lunare pentru posesorii de Card Transport cu plata online.

Avantaje:

 • Disponibil 7 zile din 7,
 • Biletele / abonamentele se achiziţionează direct de pe site-ul www.cfrcalatori.ro şi nu este necesară prezentarea la ghişeele de vânzare ale CFR Călători,
 • Datele efectuării călătoriei vor fi transmise pe mail şi vor fi disponibile oricând din profilul propriu al utilizatorului.

 Condiții de utilizare:

Distribuitorilor autorizaţi li se va acorda un comision în funcţie de volumul încasărilor realizat din vânzarea de bilete CFR Online.

Pentru agențiile de turism utilizarea serviciului “bilete CFR online” în vederea procurării de bilete CFR pentru clienţii proprii nu presupune costuri suplimentare, deoarece:

 • operatorii umani implicaţi în activitate nu necesită pregătire şi școlarizare specială,
 • poate fi utilizat de la orice PC conectat la Internet,
 • biletele se pot tipări la orice imprimantă, nefiind necesară achiziţionarea de bilete speciale sau echipamente specializate.

CFR Călători îşi rezervă dreptul de a modifica oricând numărul trenurilor, al tipurilor de vagoane şi al ofertelor tarifare puse la dispoziţie pentru vânzarea online.

Posibilitatea de modificare online a biletelor cumpărate de pe site 

Pentru a veni în sprijinul călătorilor care achiziţionează bilete direct de pe site-ul www.cfrcalatori.ro, platforma de vânzări online permite acum schimbarea biletelor deja cumpărate prin utilizarea funcţiei ‚„Modificare date călătorie”.

Noua funcţie dă posibilitatea de a schimba data şi ora călătoriei, categoria de tren (IC, IR şi R), clasa de rezervare, precum şi ruta, în condițiile în care stațiile de plecare și destinație, numărul călătorilor, categoria de călători și numele acestora de pe biletul inițial rămân neschimbate.

Modificarea unui bilet achiziţionat se poate efectua, o singură dată, cu plata diferențelor tarifare calculate conform reglementărilor în vigoare, înainte de plecarea trenului iniţial, pentru trenuri care circulă în intervalul disponibil pentru achiziţionarea unui bilet online (respectiv pentru 30 de zile anticipaţie).

După operarea modificării cu achitarea eventualelor diferenţe tarifare, biletul inițial nu mai este valabil, iar călătorului i se va emite un nou bilet, care îi va fi transmis pe adresa de email în format pdf.

De ce să-ți descarci aplicația CFR Călători?

 • Aplicația poate fi accesată ORIUNDE TE-AI AFLA. Important! Activează-ți datele mobile
 • Te poți informa LA ORICE ORĂ când pleacă următorul tren
 • Cumperi biletul de tren / abonament lunar sau saptamanal (in format cod QR sau pe Card Transport RAPID ȘI SIMPLU
 • BILETUL / ABONAMENTUL îl poți vizualiza și prezenta DIRECT DIN APLICAȚIE. Important! Tipărirea biletului nu este obligatorie
 • Cumperi ÎN SIGURANȚĂ. Toate tranzacțiile sunt securizate.

DESCARCĂ-ȚI APLICAȚIA!

DE LA AUTOMATE DE VÂNZARE APARŢINÂND CFR CĂLĂTORI, cu anticipaţie de până la maxim 30 zile, inclusiv pentru călătoria de întoarcere. Legitimaţiile de călătorie obţinute de la aceste automate, au regimul legitimaţiilor de călătorie obţinute de la orice ghişeu al staţiilor de cale ferată.

Staţiile unde se găsesc automate de vânzare bilete CFR

Aeroport Henri Coandă, Bucureşti Nord, București Basarab, Ploieşti Sud, Sinaia, Bușteni, Craiova, Timişoara, Arad, Cluj, Braşov, Predeal, Miercurea-Ciuc, Sibiu, Iaşi, Constanța.

Cum se utilizează 
Automatele de vânzare sunt uşor de folosit, prin intermediul unui touch-screen, iar pentru plata legitimaţiilor de călătorie au încorporat cititor de card bancar (POS). Acestea sunt prevăzute cu module şi aplicaţii necesare pentru emiterea legitimaţiilor şi rezervarea locurilor şi oferă o gamă largă de servicii:

 • Informarea călătorilor despre mersul trenurilor (orele de plecare şi sosire a trenurilor).
 • Vânzarea de legitimaţii de călătorie.
 • Plata prin card a legitimaţiilor achiziţionate cu tipărirea chitanţei aferente pentru tranzacţia bancară.

Călătorii pot cumpăra biletele într-un timp foarte scurt, urmând o procedură simplă: aleg datele de călătorie, ruta, tipul de tren şi tichetul pentru loc, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la punctele de emitere din gări sau agenţii de voiaj.

Ce bilete se pot cumpăra
De la aceste sisteme de distribuție se pot achiziţiona:

 • bilete CFR preţ întreg, copil, elev*, student*, bilete dus-întors, pentru toate clasele de rezervare, inclusiv la vagon de dormit, cuşetă şi bilete în baza card tren plus.
 • abonamente de călătorie săptămânale şi lunare (cu număr nelimitat de călătorii).

* numai pe baza ID elev, respectiv ID student obținut conform reglementărilor în vigoare; detalii puteți obține de la personalul CFR Calatori de la casele de bilete din stații sau agenții CFR sau accesând site-ul www.cfrcalatori.ro, secțiunea trafic intern/facilități/reduceri pentru elevi și studenți.

care deserveşte trenurile CFR Călători, astfel:

1.  la tarif de taxare în tren, dacă, indiferent din ce motive, călătorul nu şi-a procurat legitimaţie de călătorie (cu excepția cazurilor prevăzute la pct. 2). Se emit legitimaţii de călătorie numai la tarif de taxare în tren, fără acordarea de facilităţi. Tariful de taxare în tren este superior tarifului de casă.

 

2.  la tarif de casă – doar în anumite situaţii speciale:

 • la tarif de casă (dar fără oferte tarifare) pentru călătorii care urcă în tren din puncte de oprire:
  • ale trenurilor unde nu există posibilitatea procurării de legitimaţii de călătorie de la personal propriu sau automate de vânzare,
  • deservite de personal autorizat (distribuitor autorizat de CFR Călători, oficiu poştal, etc.) care nu are biroul de emitere în punctul de oprire,

cu condiţia solicitării acestora imediat după urcarea în tren, în caz contrar aplicându-se tariful de taxare în tren.

 • în cazul suspendării pe o perioadă limitată a vânzării de legitimaţii de călătorie (casier cf – vânzător bilete în CO, CM, etc.)
 • când personalul autorizat nu emite legitimaţii de călătorie la toate trenurile din program, situaţii avizate publicului călător
 • când călătorul prezintă un bilet eliberat în tren la tarif de casă sau tarif de taxare în tren / un bilet eliberat de distribuitor autorizat sau de IDM, valabil la un tren care a sosit în staţia de îmbarcare pentru noul tren într-un interval de până la 15 minute (oră de sosire conform program sau din cauza întârzierii primului tren), caz în care pe biletul eliberat în tren se va înscrie la menţiuni speciale numărul biletului valabil la trenul anterior.

Achitarea biletelor de călătorie în tren se poate face în numerar sau cu cardul bancar. În situația în care, din motive tehnice, nu se poate realiza electronic tranzacția bancară, achitarea călătoriei se poate realiza numai în numerar.

Personalul de tren nu va emite legitimaţii de călătorie din cadrul ofertelor de călătorie ale CFR Călători, cu excepția biletelor care se obțin în baza Cardului Tren Plus.

Locurile cumpărate la vagon cuşetă şi de dormit şi neocupate de către posesorul legitimaţiei de călătorie în termen de maxim 1 oră de la plecarea trenului din staţia de îmbarcare (înscrisă pe bilet), se consideră libere și vor fi puse la vânzare de către însoţitorul vagonului de dormit.

În punctele de oprire – staţii de cale ferată, halte de mişcare, halte comerciale – deservite de agenţi autorizaţi se emit legitimaţii de călătorie pentru relaţiile mai solicitate – distanţe de maxim 200 km, dar numai pentru un singur tren (cu plecare din staţia respectivă), urmând ca, în caz de necesitate, pentru călătoriile mai lungi, să se procure în continuare legitimaţii de călătorie de la una din staţiile de cale ferată din parcurs.

În cazul trenurilor directe, ce deservesc relaţii de călătorie mai mari de 200 km, pentru călătorii care se urcă din punctele de oprire deservite de agenţi autorizaţi, personalul de tren va emite legitimaţii de călătorie la tarif de casă.

Pentru călătorii care se urcă în tren din puncte de oprire deservite de agenţi autorizaţi şi beneficiază de gratuitate la călătoria pe calea ferată, biletele de călătorie gratuită vor fi vizate/emise de personalul de tren, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Distribuitori autorizaţi şi care emit bilete de tren online. 
Condiţiile de înregistrare a societăților comerciale ca „distribuitor autorizat” să vândă bilete de tren online pentru şi în numele SNTFC „CFR Călători” SA le găsiți aici.

„ Potrivit art. 2 lit (e), cu completările ulterioare din 2011, lit.(ș) pentru aplicarea OUG nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, se exceptează de la prevederile art.1, alin(1):

e) transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;
ș) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern și internațional, prestate de societăți comerciale persoane juridice române.

Așadar, CFR Călători nu emite bon fiscal la biletul de tren, elementele de ordin fiscal cerute prin lege fiind evidențiate pe legitimația de călătorie.

CFR Călători eliberează factură fiscală pentru biletul cumpărat la cererea publicului călător.

Detaliile despre acest serviciu le găsiți cu ușurință accesând pagina web https://www.cfrcalatori.ro/intrebari-frecvente/