Vânzare încheiatã

DEŞEURI FEROASE SI NEFEROASE

Publicat la data - 2/7/2018
Sucursala -
Categorie de vanzare -
Termen depunere oferta - 25/07/2018 - 09:30
Data vanzare - 25/07/2018 - 10:00
Unde depun?
Documentaţia de licitaţie se va ridica de la sediul BRM. Pot participa persoane juridice, române/străine care işi manifestă dorinţa de a cumpăra produsele, în condiţiile Documentaţiei de licitaţie. Informaţii suplimentare privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.47.45; 021/316.17.59 şi la fax 021/317.28.78. Persoana de contact Irina Plachide.

LOT 1: FIER VECHI TABLĂ LOT 2: FONTǍ DIN SABOŢI LOT 3: ŞPAN ALUMINIU CUPRU LOT 4: ŞPAN FEROS LOT 5: OŢEL ŞINĂ

Mai multe detalii