CFR Calatori
sigla guvern

Reduceri pentru elevi și studenți

Despre reducerile acordate elevilor

Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat,  beneficiază de tarif redus cu50% pentru transportul feroviar intern : 50% (Bilet + Tichet), la toate categoriile de trenuri (Regio și Interregio),  clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic, mai puţin la vagoanele de dormit şi cuşeta.

Tarifele cu reducerile acordate elevilor le găsiți aici.

Elevii orfani, cu cerințe educaționale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru  transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic.

Documentul care conferă dreptul la acestă facilitate este:

  • carnetul de elev, care va avea înscris pe prima filă CNP-ul elevului, sau adeverinţa doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare și copia certificatului de naștere , după caz, care vor fi vizate pentru anul şcolar în curs de către conducătorii unităţilor de învăţământ;
  • pentru elevii orfani, cu cerințe educaționale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, carnetul de elev,  la rubrica ”mențiuni” unitatea de învățământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază;

Despre reducerile acordate stundenților

Studenţii români/străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență – licență, master, doctorat, în institutiile de învățământ superior acreditate din România, beneficiază de gratuitate la transport feroviar intern : (Bilet + Tichet) gratuit, la toate categoriile de trenuri, clasa a-II-a, în tot cursul anului calendaristic.

Documentele care conferă dreptul la facilitate sunt legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată la zi pentru anul universitar și act de identitate (CI/Pașaport/Permis şedere).

Important! Daca numele din legitimatia de transport nu coincide cu numele din cartea de identitate (din cauza schimbarii de nume prin casatorie, divort etc), studentul este obligat sa dovedeasca (cu acte) ca este una si aceeasi persoana in ambele inscrisuri .

După începerea anului universitar 2017/ 2018, eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, cât și a abonamentelor lunare gratuite pentru studenți la categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face, în baza legitimației de student pentru reducere/ gratuitate la transport – care este prezentata în anexa nr. 2 a HG 42/ 2017, vizată pe anul univesitar 2017/ 2018, cât și a unui act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport.

Precizăm ca în conformitate cu prevederile art. 5 alin (4) din HG42/2017, instituțiile de învățământ superior acreditate poartă întrega responsabilitate legală asupra distribuirii a legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport în timp util și numai către studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă — licenţă, maşter, doctorat, prevăzuţi la art. 205 alin. (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 Despre abonamentele de călătorie lunare pentru elevi / studenţi 

Abonamentele de călătorie lunare pentru elevi sau studenţi, se emit numai la clasa a 2-a, până la distanţă de 300 km cu reducere 50% pentru elev sau 100% pentru elev cu mențiuni atestate în carnetul de elev de către unitatea de învățământ și pentru studenți, după caz, pentru toate categoriile de trenuri în traficul intern,  și se achiziționează numai de la casele de bilete care vând bilete în sistem electronic.

Abonamentele lunare pentru elevi sau studenţi sunt legitimaţii de călătorie nominale cu număr nelimitat de călătorii în perioada de valabilitate.

Se eliberează elevilor pe baza carnetelor de elev (cu CNP-ul trecut pe prima filă a carnetului și atestarea înscrisă la rubrica ”mențiuni” de către unitatea de învățământ , după caz) sau a adeverinței doveditoare pentru clasele pregătitoare și copia certificatului de naștere, respectiv studenţilor pe baza legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport și actului de identitate (CI/Pașaport), vizate pentru anul şcolar în curs.

Abonamentele lunare pentru elevi , respectiv pentru studenţi sunt tarifate la rangul trenului cu care elevul/studentul călătorește. Pentru diferențele de rang, diferențe de rută se vor elibera legitimații de călătorie cu reducere 50% sau 100%, după caz, în funcție de reducerea de care beneficiază elevul sau studentul. Pentru diferența de clasă și tichetul de rezervare clasa 1-a se vor elibera legitimații de călătorie cu plată integrală.

Tarifele sunt calculate cu reducere de 50 % din tariful de transport.

Tarifele abonamentelor pot fi găsite aici.

Tarifele pentru diferenţa de clasă (studenţi/elevi cu cerinţe speciale) le găsiți aici.

Extras din HG 42/2017, art 3 alin (5) si (7):
În cazul achiziţionării mai multor legitimaţii de călătorie/abonamente lunare gratuite în aceeaşi zi, pentru călătoria cu acelaşi tren sau pentru relaţii diferite în acelaşi timp de către aceeaşi persoană, contravaloarea călătoriilor se va imputa posesorului de legitimaţie de student pentru gratuitate la transport.
În cazul renunţării la călătorie, beneficiarii facilităţii la transport sunt obligaţi să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe legitimaţiile de călătorie cu reducere/gratuitate în condiţiile prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar; în cazul neaplicării vizei de neutilizare, călătoria este considerată efectuată.
Cumpără bilete online
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support